Κατάλογος μαθημάτων περιορισμένης επιλογής Τμήματος Οικονομικών
ΚΩΔ Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΟΙΚ 305 Διεθνές Εμπόριο (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 306 Διεθνής Χρηματοοικονομική (ΟΙΚ 221)) 6
ΟΙΚ 308 Οικονομική Ανάπτυξη (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 309 Οικονομική Μεγέθυνση (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 310 Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοδότηση (ΟΙΚ 121) 6
ΟΙΚ 311 Οικονομικά της Εργασίας (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 312 Βιομηχανική Οργάνωση (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 313 Δημόσια Οικονομικά (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 315 Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 316 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚ 111) 6
ΟΙΚ 317 Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 320 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης 6
ΟΙΚ 324 Εισαγωγή στη Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 327 Οικονομικά του Περιβάλλοντος (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 331 Παραγωγικότητα και Τεχνολογία (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 355 Θέματα Διεθνών Οικονομικών (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 362 Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων (ΟΙΚ 312) 6
ΟΙΚ 363 Ρυθμιστική Θεωρία και Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 365 Συμπεριφορικά και Πειραματικά Οικονομικά (ΟΙΚ 251 ή ΟΙΚ 261) 6
ΟΙΚ 370 Θέματα Χρηματοοικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης (ΟΙΚ 111, OIK 221)
6
ΟΙΚ 375 Χρηματοοικονομικές Αγορές και Μακροοικονομία (ΟΙΚ211, OIK 221)
6
ΟΙΚ 391 Τοποθέτηση σε Οργανισμούς Ι I 6
ΟΙΚ 392 Τοποθέτηση σε Οργανισμούς ΙΙ 6
ΟΙΚ 398 Θέματα Κυπριακής Οικονομίας (ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 415 Θεωρία Παιγνίων (ΟΙΚ 251 ή ΟΙΚ 261) - Υποχρεωτικό για ΟΘΟ 6
ΟΙΚ 473 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ΟΙΚ 253 ή ΟΙΚ 263) 6
Note: Σημ.: Τα μαθήματα στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα
Κατάλογος μαθημάτων περιορισμένης επιλογής από άλλα τμήματα
- Όλα τα μαθήματα από τo Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΔ) και από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧ), εκτός από το μάθημα ΛΟΧ101 Χρηματοοικονομική Παιδεία. Το ΛΟΧ101 υπολογίζεται μόνο ως μάθημα ελεύθερης επιλογής. Κάποια μαθήματα έχουν προαπαιτούμενα.
- Τα ακόλουθα μαθήματα από το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (ΜΑΣ):
ΚΩΔ Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΜΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι 8
ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 8
ΜΑΣ 121 Γραμμική Άλγεβρα I 8
ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά I 7
ΜΑΣ 261 Πιθανότητες Ι (ΜΑΣ 101, ΜΑΣ 102) 7
ΜΑΣ 262 Στατιστική Ι 7
ΜΑΣ 271 Αριθμητική Ανάλυση Ι 7
Note: Σημ.: Τα μαθήματα στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα