Εκτύπωση

 

ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN ΔAΣKAΛΩN KAI NHΠIAΓΩΓΩN
Διάρκεια Σπουδών και Κύκλοι Μαθημάτων
Για την απόκτηση πτυχίου Δασκάλου ή πτυχίου Νηπιαγωγού, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν μαθήματα, που ανέρχονται τουλάχιστον σε 240 ECTS. Tα μαθήματα χωρίζονται σε:
α) Υποχρεωτικά, με 195 ECTS για δασκάλους και 201 ECTS για νηπιαγωγούς
β) Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, με 30 ECTS για δασκάλους και 24 ECTS για νηπιαγωγούς
γ) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, με 15 ECTS για δασκάλους και για νηπιαγωγούς
 
To πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τους πιο κάτω κύκλους:

Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίου Δημοτικής Εκπαίδευσης Εγκεκριμένο από ΔΙΠΑΕ με ισχύει από το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίου Προδημοτικής Εκπαίδευσης Εγκεκριμένο από ΔΙΠΑΕ με ισχύει από το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21

          Περιγραφές Μαθημάτων

          Σχολική Εμπειρία

          Ειδικεύσεις πτυχίου Δημοτικής Εκπαίδευσης

          Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας

 

 Συγκεκριμένες πληροφορίες για την εγγραφή στα μαθήματα του Ακαδημαϊκού έτους 2020-21  θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος   https://ucy.ac.cy/edu/el/news

                                  

  

***********************************************************************

 Οι φοιτητές/τριες  με εξάμηνο εισδοχής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής το χειμερινό 2016-17 μέχρι και το Εαρινό 2018-19 θα ακολουθήσουν τα πιο κάτω προγράμματα σπουδών. Θα γίνουν τροποποιήσεις λόγω της έγκρισης του αναθεωρημένου προγράμματος από το ΔΙΠΑΕ σε συγκεκριμένα μαθήματα ή/και Ειδικεύσης Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και στις μονάδες ects  αφού από το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 όλα τα μαθήματα του ΕΠΑ θα είναι 6 ects.  Οι φοιτητές θα ενημερωθούν από τις ανακοινώσεις του Τμήματος στην ιστοσελίδα https://ucy.ac.cy/edu/el/news

 

Προγράμματα Σπουδών για φοιτητές/τριες με εξάμηνο εισδοχής χειμερινό 16-17 μέχρι και το Εαρινό 18-19
Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πρόγραμμα Σπουδών Προδημοτικής Εκπαίδευσης