• Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης

 Πληροφορίες για την εισδοχή φοιτητών στα προπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών