Αίθουσα Α014 (Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ζαχαρίας Ζαχαρία

Tοποθεσία: Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Xωρητικότητα αίθουσας:  30 άτομα, (5 ΗΥ, projector, printer)
Εμβαδόν: 69.76 τ.μ.
Περιλαμβάνει εξοπλισμό και υλικά τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες για σχεδιασμό και εκτέλεση όλων των πειραμάτων που αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα Φυσικής και Χημείας μέχρι και το Λύκειο.
Πάγκοι εργασίας, αεροδιάδρομοι, αισθητήρες διαφόρων τύπων, ηχεία, πλακέτες ηλεκτρικών κυκλωμάτων, στροβοσκοπικές κάμερες, βασικός εξοπλισμός για την ενότητα θερμότητα και θερμοκρασία, βασικός εξοπλισμός για την ενότητα της γεωμετρικής οπτικής, βασικός εξοπλισμός για την ενότητα ήχος και κύματα, βασικός εξοπλισμός για την ενότητα μηχανική, βασικός εξοπλισμός για την ενότητα μηχανική στερεού σώματος, βασικός εξοπλισμός για τις ενότητες ηλεκτρισμός, μαγνητισμός και ηλεκτρομαγνητισμός, λογισμικά προσομοιώσεων φυσικής, ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ., τροφοδοτικά, παλμογράφους, πολύμετρα).
  
Αίθουσα  Πτέρυγα Β Β003 (Mάθηση της Περιβαλλοντικής Επιστήμης)
 Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Κορφιάτης
Τοποθεσία: Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Χωρητικότητα αίθουσας:  30 άτομα, (6 ΗΥ, projector, printer)
Εμβαδόν 50,60 τ.μ.
Περιλαμβάνει εξοπλισμό και υλικά τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες για σχεδιασμό και εκτέλεση όλων των πειραμάτων που αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα Βιολογίας και Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέχρι και το Λύκειο.
Ο εξοπλισμός που περιέχει είναι: Θάλαμος σταθερών θερμοκρασιών, υδατόλουτρα, στερεοσκόπια, μικροσκόπια, θερμικές εστίες, θερμόμετρα, κωνικές φιάλες, αισθητήρες περιβαλλοντικών παραμέτρων, εξοπλισμός οικολογίας πεδίου.
  
Αίθουσα  Ε115 (Παιδαγωγικό Εργαστήριο “Λούλα και Λητώ Παπαχριστοφόρου”)
 Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Νίκη Τσαγγαρίδου,  Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Σταυρούλα Φιλιππου, Σταυρούλα Κοντοβούρκη
Τοποθεσία: Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
χωρητικότητα αίθουσας:  44 θέσεις χωρίς των εξοπλισμό και 25 θέσεις με εξοπλισμό
Eμβαδόν 45.75  τ.μ.
Αποτελεί χώρο για διεξαγωγή, μελέτη/ανάλυση και αναστοχασμό επί της διδασκαλίας, μάθησης και επιμέρους πρακτικών διδασκαλίας, με στόχο την κατανόηση και κατά συνέπεια τον εμπλουτισμό της διδακτικής πράξης. Σε πρώτη φάση αξιοποιείται για διδακτικές δραστηριότητες που εμπλέκουν εν δυνάμει και εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς σε προσομοιωτικές δραστηριότητες διδασκαλίας (simulations), καθώς και σε διεξαγωγή, οπτικογράφηση, απομαγνητοφώνηση, υποτιτλισμό, ανάλυση, συζήτηση και αναστοχασμό γύρω από (μικρο)διδασκαλίες. Αναμένεται ότι σύντομα θα αξιοποιηθεί και για την ανάπτυξη σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 
 Αίθουσα ΚΟΔ02 109-110 (Μουσικής)
 
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Νόπη  Τηλεμάχου
Τοποθεσία: Πανεπιστημιούπολη, Κέντρο Κοινωνικών δραστηριοτήτων
Χωρητικότητα αίθουσας:  35 θέσεις (2 HY, projector, Printer, στερεοφωνικό)
Εμβαδόν  54.30 τ.μ.(109) και  62.52τ.μ. (110)
Στο εργαστήριο μουσικής υπάρχουν 2 πιάνα με ουρά, ηλεκτρικό πιάνο, κιθάρες, μπάσο, αρμόνια κ.α. μουσικά όργανα. Υπάρχει επίσης συλλογή από διάφορα τύμπανα ( hand frame drums, drums with stand, gathering drum etc) και μεγάλη συλλογή από μικρά κρουστά ( Μαράκες, Τρίγωνα, κλάβες, shakers,κύμβαλα, rain-sticks, ντέφια, ξύστρα, Cabasa, καστανιέτες, Ινδικά κύμβαλα , Cow-Bells).
  
Αίθουσα  Πτέρυγα Β 001  (Σχεδιασμού και Τεχνολογίας)
 Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ζαχαρίας Ζαχαρία
Συστέγαση με Διδακτικό Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Τεχνολογίας
Τοποθεσία: Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Χωρητικότητα αίθουσας:  22  θέσεις, (5 ΗΥ, projector, printer)
Εμβαδόν  67.12τ.μ.
Περιλαμβάνει εξοπλισμό και υλικά τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες διδασκαλίας. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου καλύπτει Λογισμικά σχεδιασμού. Εξοπλισμός για αναπαράσταση και μοντελοποίηση μηχανισμών. Εξοπλισμός για επεξεργασία ξύλου, μετάλλων και πλαστικών υλικών για απλές κατασκευές. Πάγκοι εργασίας και κατασκευαστικά εργαλεία.
  
Αίθουσα Πτέρυγα Β002 (Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες)
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Τοποθεσία: Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Χωρητικότητα αίθουσας:  30 θέσεις, (5 ΗΥ, projector, printer)
Εμβαδόν 50.59τ.μ.
Είναι Ερευνητικό εργαστήριο για στέγαση μελών της ερευνητικής ομάδας. Βάσεις δεδομένων για οργάνωση βιβλιογραφίας. Βιβλιοθήκες με βασικά εγχειρίδια.
Περιλαμβάνει εξοπλισμό και υλικά τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, όπως θάλαμο σταθερών θερμοκρασιών, υδατόλουτρα ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, στερεοσκόπια, θερμαντικές εστίες, τριβλία Petri, δοχεία ζέσεως, δοκιμαστικούς σωλήνες κ.α. Το συγκεκριμένο εργαστήριο περιλαμβάνει και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για σκοπούς παρουσίασης και εκμάθησης λογισμικών που αφορούν στη Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα λογισμικά: Microworlds EX, STELLA, Stagecast Creator, Algodoo, Crocodile Physics, Crocodile Chemistry, Modellus, Model-IT, Interactive Physics, Coach, Insight, Pasco MbLs
 
 Αίθουσα Πτέρυγα Β Β007 (Εικαστικές Τέχνες)
Υπεύθυνη Εργαστηρίου:  Άντρη Σάββα
Τοποθεσία: Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Χωρητικότητα αίθουσας:  32 θέσεις (5 ΗΥ, printer, projector)
Εμβαδό 92,80 τ.μ. (στο εμβαδό συμπεριλαμβάνεται και αποθήκη 006Α  εμβαδού 8,92 τ.μ.)
Περιλαμβάνει 8 φωτοτράπεζες, 1 βιντεοκάμερα, 3 φωτογραφικές μηχανές, 10 τρίποδα, 1 τρόλεϊ Εργαλεία ( πηλοπλαστικής, χαρακτικής) και διάφορα υλικά για το μάθημα της Εικαστικής Αγωγής.
 
Αίθουσα Πτέρυγα Β005  (Μαθηματικών)
Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Δήμητρα Πίττα
Τοποθεσία: Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Χωρητικότητα αίθουσας 30, (25 ΗΥ,Projector, Printer)
Εμβαδόν 50.59 τ.μ.
Περιλαμβάνει Interactive whiteboard και Printer. Στο εργαστήριο υπάρχουν υλικά και εποπτικά μέσα των μαθηματικών.
 
Αίθουσα Πτέρυγα Ε002  (Ενιαίας Εκπαίδευσης)
Υπεύθυνες Εργαστηρίου: Ελένη Φτιάκα και Συμεωνίδου Σιμώνη
Τοποθεσία: Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Xωρητικότητα αίθουσας 30, (10 ΗΥ,Projector, Printer)
Εμβαδόν  69,55τ.μ.
Το εργαστήριο περιλαμβάνει έπιπλα (π.χ. θρανία, καρέκλες και βιβλιοθήκες) και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μία τηλεόραση, ένα βιντεοπροβολέα και ένα εκτυπωτή. Στο εργαστήριο υπάρχει εξοπλισμός υποστηρικτικής τεχνολογίας και εναλλακτικής επικοινωνίας, μαθησιακό υλικό (κατάλληλο για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική αναπηρία, προβλήματα λόγου και ομιλίας), βιβλία και παραμύθια για θέματα αναπηρίας, εκπαιδευτικά παιχνίδια και γραφική ύλη που αξιοποιείται στην κατασκευή διαφοροποιημένου υλικού.
 
Αίθουσα Πτέρυγα Ε005  (Εκπαιδευτική Τεχνολογία)
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αγγελή Χαρούλα
Τοποθεσία: Κεντρικο Κτήριο Καλλιπόλεως
Χωρητικότητα αίθουσας 30, (31 HY, Projector, Printer)
Εμβαδόν 77,53τ.μ.
Το εργαστήριο ΕΤ είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς φιλοξενεί τη διδασκαλία 10 μαθημάτων Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών, ετησίως με έναν μέσο αριθμό 150 φοιτητών την εβδομάδα. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι πλούσιος και περιλαμβάνει 31 υπολογιστές, τρεις προβολείς υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας που διευκολύνουν την προβολή από διαφορετικούς χώρους στο εργαστήριο, ένα διαδραστικό πίνακα, δύο εκτυπωτές, ένα σαρωτή, τρεις φορητούς υπολογιστές, 15 tablets, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, LegoWeDo πακέτα ρομποτικής,LegoMindstorms NXTπακέτα ρομποτικής, προγραμματισμένα ρομπότ δαπέδου όπωςBee-Bots, Blue-Bots, Pro-Bots, και MacroBots και πληθώρα λογισμικών προγραμμάτων. Το Τμήμα επενδύει ετησίως στην αναβάθμιση του εξοπλισμού του εργαστηρίου καθώς και στην ενίσχυση του εξοπλισμού με νέα εργαλεία.
 
 
ΤΗ 311-314  κτήριο Θεοφανίδης  (Ερευνητικό εργαστήριο ΕΕΝΑ)
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ελένη Λοϊζου
Τοποθεσία: Kτήριο Θεοφανίδης, Οδός Δράμας 11-13, 1ος Όροφος Γραφείο 302
Χωρητικότητα αίθουσας 30, (2 ΗΥ,Projector, Printer)
Εμβαδόν  67,00 τ.μ.
Στο εργαστήριο υπάρχουν Έπιπλα: (Παιδικά Τραπεζάκια και καρέκλες, Ειδικό έπιπλο για καταστηματάκι, Ειδικό έπιπλο για κουζίνα, Ειδικό έπιπλο βιβλιοθήκης, Έπιπλα γραφείου (βιβλιοθήκες, γραφείο και καρέκλες) και Παιχνίδια-αντικείμενα: (Κοινωνικοδραματικού και φανταστικού παιχνιδιού (στολές και υλικά μεταμφίεσης), Οικοδομικού παιχνιδιού (τουβλάκια, lego, clicks), Πειραματικού παιχνιδιού (π.χ. υλικά και όργανα φυσικών επιστημών, βιολογίας), Εκπαιδευτικού παιχνιδιού (π.χ. παιχνίδια μαθηματικών και νοητικής ενδυνάμωσης με ζάρια, παζλς), Κινητικού παιχνιδιού (π.χ. μπάλες), Δημιουργικού παιχνιδιού (π.χ. μουσικά όργανα-τύμπανα, ξυλόφωνα, μαράκες, μπογιές, χρώματα), Βιβλία για παιδιά και για νηπιαγωγούς, Παιχνίδια ειδικά για βρέφη (π.χ. μαλακές μπάλες, κουτί με σχήματα, μεγάλα παζλ)