Εκτύπωση

 

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος προωθούν ερευνητικά προγράμματα σε διάφορες περιοχές. Στον τομέα της Παιδείας, πιο συγκεκριμένα, έχουν αναπτυχθεί ερευνητικά προγράμματα της ιστορίας της εκπαίδευσης, της κοινωνιολογίας του διδασκαλικού επαγγέλματος, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, των εννοιών, περποιθήσεων, αντιλήψεων και στάσεων για μάθηση γενικά και για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ειδικά, της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης, της ανάπτυξης της λογικής και επιστημονικής σκέψης, της διδακτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης. Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης έχει διεξαχθεί έρευνα που μελετά τη μετάβαση των μαθητών από τη Δημοτική στη Μέση εκπαίδευση.

Η ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται σε συνεργασία με διάφορους φορείς του τόπου αλλά και με ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού.