Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας

Τίτλος Θέσης Τίτλος Προκήρυξης Τρόπος Υποβολή Αίτησης Ημερομηνία λήξης
Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας
(Θερινό Εξάμηνο 2021)
 (07/06/21 - 23/07/21)
ΕΠΑ 325 Δημιουργικό Δράμα    
Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας
(Χειμερινό ή/και Εαρινό Εξάμηνο 2021-22)
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν 
μόνο ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα:
 
24/3/21