Εκδήλωση Γνωριμίας με τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος ΕΠΑ