Νηπιοσχολική εκπαίδευση:

Μια σειρά από ουσιαστικά ζητήματα της προσχολικής εκπαίδευσης έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο διαφορετικών ερευνών. Για παράδειγμα εμπειρικές έρευνες που μελετούν τις εμπειρίες των εν δυνάμει νηπιαγωγών κατά τη διάρκεια της Σχολικής τους Εμπειρίας (π.χ. σχέση μέντορα και εκπαιδευόμενου) τροφοδοτούν και εμπλουτίζουν τα μαθήματα Σχολικής Εμπειρίας. Επίσης μελέτες που αναλύουν το παιχνίδι ως μορφή οργάνωσης της μάθησης και της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα έχουμε μελετήσει πως το δημιουργικό/εκπαιδευτικό δράμα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού τόσο για τα παιδιά όσο και τις νηπιαγωγούς. Τέλος η παιδαγωγική του παιχνιδιού όπως προτείνεται στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής μελετάτε στην εφαρμογή της.

Επιπλέον, η παιδαγωγική των βρεφών έχει ερευνηθεί και τα αποτελέσματα της έχουν εμπλουτίσει τις εμπειρίες που προσφέρουμε στις εν δυνάμει νηπιαγωγούς για το πως να εκπαιδεύουν και να φροντίζουν τα βρέφη. Οι ερευνητικές μας δράσεις φανερώνουν ότι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στις έρευνες μας και έτσι τα αποτελέσματα εμπλουτίζουν το πεδίο της προσχολικής.

Ένα άλλο ερευνητικό πεδίο στο οποίο εστιάζουμε είναι η μαθηματική εκπαίδευση στη νηπιοσχολική ηλικία. Συγκεκριμένα, διερευνώνται η μαθηματική κατανόηση και οι ικανότητες των παιδιών νηπιοσχολικής ηλικίας σε διαφορετικές θεματικές περιοχές και διαδικασίες (π.χ. αριθμοί, γεωμετρία, χωρικές έννοιες, μέτρηση, λύση προβλήματος) και πώς αυτές εξελίσσονται. Επίσης, εξετάζονται στοιχεία/παράγοντες που συμβάλλουν στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών στα μαθηματικά, όπως είναι οι αναπαραστάσεις, οι κινήσεις του σώματος και των χεριών και τα εικονογραφημένα βιβλία.