Προκήρυξη θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό ή/και Εξάμηνο 2024-25 (Υποβολή αιτήσεων μέχρι και τις 31/5/24)

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης για διδασκαλία του EΠΑ 343 Γεωγραφία και η Διδακτική της μέχρι τις 31 Μαϊου 2024.
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης για διδασκαλία του ΕΠΑ 363 Μουσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο μέχρι τις 31 Μαϊου 2024.
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης στην Πρακτική Άσκηση στην Προδημοτική Εκπαίδευση μέχρι τις 31 Μαϊου 2024.
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης για τη διδασκαλία του ΕΠΑ 170 Πρωτομαθηματικές Έννοιες ή/και ΕΠΑ 332 Διδακτική των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο μέχρι τις 31 Μαϊου 2024.
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης για τη διδασκαλία του ΕΠΑ 238 Σχεδιασμός και Τεχνολογία μέχρι τις 31 Μαϊου 2024.
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης στην Πρακτική ΄Ασκηση στο γνωστικό αντικείμενο κοινωνικές σπουδές/κοινωνικά θέματα στο Νηπιαγωγείο μέχρι τις 31 Μαϊου 2024.
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης για την Πρακτική ΄Ασκηση στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών (Νηπιαγωγών και Δασκάλων) μέχρι τις 31 Μαϊου 2024.
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης για την Πρακτική Άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο της Εικαστικής Αγωγής μέχρι τις 31 Μαϊου 2024.
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης για διδασκαλία του ΕΠΑ 403 Συγκριτική Παιδαγωγική μέχρι τις 31 Μαΐου 2024.

Σημείωση:  η Σχολική Εμπειρία – Πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριων στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της Κύπρου διεξάγεται το πρωϊ.

 

Θέση Ειδικού/ής Επιστήμονα ΄Ερευνας

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού/ής Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι τις 28 Μαΐου 2024.

Θέση Μεταπτυχιακού/ής Συνεργάτη/τιδας

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταπτυχιακού/ής Συνεργάτη/τιδας μέχρι τις 28 Μαίου, 2024.

 

Προκήρυξη θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό ή/και Εξάμηνο 2024-25 για το Πρόγραμμα “Σπουδές Φύλου” (Υποβολή αιτήσεων μέχρι και τις 7/6/24)

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τις 7 Ιουνίου 2024.

 

 

________________________________________________________________________________________________________