Τοπικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα 

Συνδυάζοντας Γενικευμένες και Εξειδικευμένες Πρακτικές Διδασκαλίας |  https://www.ucy.ac.cy/integratingpractices/el/

Γνωστική Ενεργοποίηση, Διαφοροποίηση, Επιμόρφωση (EDUCATE) |  https://www.ucy.ac.cy/educate/el/

Προώθηση της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης του Μαθητή: Από τη Θεωρία στην Πολιτική και Πρακτική (FORMAS) |  http://www.ucy.ac.cy/formas/el/

Μια Δυναμική Προσέγγιση για τη Βελτίωση της Ποιότητας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση (PROMQE)http://www.ucy.ac.cy/promqe/el/

Προωθώντας την Ποιότητα και την Ισότητα στην Εκπαίδευση |  http://ucy.ac.cy/equality/el/

Δυναμικές Διαστάσεις Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ESF) |  http://ucy.ac.cy/esf/el/

Τεκμηριωμένες Στρατηγικές και Δράσεις Αντιμετώπισης του Εκφοβισμού (ΔΑΦΝΗ) |  http://ucy.ac.cy/jls/el/

 

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες 

American Educational Research Association |  https://www.aera.net/

International Congress for School Effectiveness and Improvementhttps://www.icsei.net/

European Association for Research on Learning and Instruction |  https://www.earli.org/