Πρόγραμμα: Μια Δυναμική Προσέγγιση για τη Βελτίωση της Ποιότητας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση (PROMQE)
 
unnamed ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προώθηση της Ποιότητας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση: Μια Δυναμική προσέγγιση Βελτίωσης της Σχολικής Αποτελεσματικότητας»
 

 

 

Πρόγραμμα: Προωθώντας την Ποιότητα και την Ισότητα στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Παρεμβατικού Προγράμματος για Παροχή Ίσων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών σε Όλους τους Μαθητές 

unnamed ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 

 Πρόγραμμα: Δυναμικές Διαστάσεις Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ESF)

unnamed
HANDBOOK OF THE RESEARCH PROJECT “Establishing a knowledge base for quality in education: Testing a dynamic theory for education” [Report to Policymakers]
 
[Διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά]
unnamed
HANDBOOK OF THE RESEARCH PROJECT “Establishing a knowledge base for quality in education: Testing a dynamic theory for education” [Teacher Professional Development]
 
[Διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά]

  Πρόγραμμα: Τεκμηριωμένες Στρατηγικές και Δράσεις Αντιμετώπισης του Εκφοβισμού (ΔΑΦΝΗ)

unnamed ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ