Οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών στο ΠΚ

19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ ΠΚ