Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση €500.000 για το Τμήμα Πληροφορικής

Θεμελιώθηκε η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου