Γενικές Πληροφορίες

Αποστολή του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών είναι η παροχή ενός διεθνώς προσανατολισμένου, θεματικά πολυποίκιλου και εκτεταμένου προγράμματος σπουδών στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τη σκέψη και άλλες πολιτισμικές διαστάσεις του αγγλόφωνου κόσμου, εντός ενός διαθεματικού πλαισίου που εδράζεται στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και λαμβάνει υπόψη τη διάδραση μεταξύ της Κυπριακής πραγματικότητας και του ευρύτερου κόσμου. Ταυτόχρονα, στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών πραγματοποιείται διεθνούς προσανατολισμού έρευνα στα πεδία της λογοτεχνίας και των πολιτισμικών σπουδών, την θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, όπως και των μεταφραστικών σπουδών και της διερμηνείας. Επίσης, το Τμήμα εκπαιδεύει με περιεκτικό και σχολαστικό τρόπο μελλοντικούς ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς της γλώσσας, της δημιουργικής γραφής, της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με το οποίο οι απόφοιτοι/ες αποκτούν Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και μια σειρά μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν δύο Μάστερ στη Γλωσσολογία (ενώ άλλα Μάστερ βρίσκονται υπό σχεδιασμό), καθώς και ερευνητικά διδακτορικά σε όλα τα πεδία εξειδίκευσης των μελών του διδακτικού προσωπικού.

Το Πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία σχεδιάστηκε με βάση τρείς διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν στόχο να βοθήσουν τους/τις φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τις αναστοχαστικές τους ικανότητες, που αποτελούν το σημαντικότερο χαρακτηριστικό στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, με σκοπό να κατανοήσουν ότι η γνώση και η αλήθεια δεν μπορούν να εξεταστούν εκτός των κειμενικών και ιστορικών συνθηκών που τις πλαισιώνουν.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων σε κάθε κατεύθυνση. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη γλωσσολογία, τη γλωσσική ανάπτυξη, τη μεθοδολογία της έρευνας και της διδακτικής, τη λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό, τη λογοτεχνική θεωρία, τη μεταφραστική θεωρία, τη μεταφραστική μεθοδολογία, και τη διερμηνεία. Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων επιπλέον ξένης γλώσσας και των μαθημάτων από άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια ευρεία γκάμα μαθημάτων επιλογής (σεμιναριακών μαθημάτων σε μικρά ακροατήρια), τα οποία διαφέρουν ανά εξάμηνο. 

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Πρόσληψη στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
 • Πρόσληψη στην ιδιωτική εκπαίδευση (ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια)
 • Διορισμό στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα της Κύπρου
 • Απασχόληση στον τραπεζικό τομέα
 • Διορισμό στο Διπλωματικό Σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Πρόσληψη σε κάθε είδους ιδιωτική εταιρεία
 • Απασχόληση στα ΜΜΕ (έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία, τηλεόραση, ραδιόφωνο)
 • Απασχόληση σε μεταφραστικά επαγγέλματα και στη διερμηνεία
 • Εργασία στον εκδοτικό τομέα (π.χ. επιμέλεια)
 • Επαγγέλματα στους τομείς του θεάτρου και του κινηματογράφου (διαχείριση, παραγωγή, σκηνοθεσία)
 • Απασχόληση στη δημιουργική γραφή (συγγραφή, ποίηση)
 • Απασχόληση στη διαχείριση πολιτισμικών οργανισμών (πολιτισμικά ιδρύματα, μουσεία κλπ.)
 • Συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Masters και PhD).

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών εφαρμόζει έναν αυστηρό κώδικα ηθικής δεοντολογίας για την πρόληψη και την αποφυγή ακαδημαϊκών παραπτωμάτων. Για το λόγο αυτό έχει θεσπίσει την Πολιτική περί ακαδημαϊκής ακεραιότητας και παραπτωμάτων. Η πολιτική αυτή κοινοποιείται τακτικά στους/στις φοιτητές/τριες όλων των επιπέδων σπουδών. 

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, αν και στα μαθήματα μετάφρασης/διερμηνείας χρησιμοποιούνται παράλληλα και τα Ελληνικά, λόγω της φύσης των μαθημάτων αυτών. Ως εκ τούτου, απαιτείται υψηλό επίπεδο γνώσης και χειρισμού της Αγγλικής για την εισδοχή στα προγράμματα σπουδών του Τμήματος. Όλα τα μαθήματα πιστώνονται με μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). 

Η υποδομή του Τμήματος περλαμβάνει σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια: Εργαστήριο Φωνητικής για έρευνα και διδασκαλία, Εργαστήριο Διερμηνείας για μαθήματα διερμηνείας και διερμηνείας συνεδριάσεων, Εργαστήριο Διδακτικής και Γλωσσικής Αξιολόγησης και Εργαστήριο Μεταφραστικής Τεχνολογίας. Επίσης, υπάρχει και ξεχωριστή αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για χρήση από τους/τις φοιτητές/τριες.  

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεθνοποίηση του Τμήματος, τα ορόσημα της ιστορίας του, καθώς και μια περιληπτική περιγραφή του Στρατηγικού Σχεδίου στο οποίο βασίζεται η ανάπτυξή του. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, και μείνετε σε επαφή με το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών μέσω Facebook!