Εκδήλωση στη μνήμη του Καθ. Ανδρέα Παπαπαύλου (7 Ιουνίου 2022)

Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας με συμμετοχή του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών
11 Απριλίου, 2022
Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού προσωπικού στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (έως 17 Οκτωβρίου 2022)
18 Ιουλίου, 2022
Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας με συμμετοχή του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών
11 Απριλίου, 2022
Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού προσωπικού στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (έως 17 Οκτωβρίου 2022)
18 Ιουλίου, 2022

Δείτε εδώ τις πληροφορίες για την εκδήλωση στη μνήμη του Ανδρέα Παπαπαύλου, που διοργανώνεται από τη Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών.