Μάρτιος 2024

5 Μαρτίου, 2024

ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών – 20/03/2024

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου  προσκαλεί υποψήφιες/ους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές και τις οικογένειές τους, καθώς και το ευρύτερο κοινό, στην «Ημέρα Γνωριμίας» με τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εκδήλωση […]