Συμβούλιο Τμήματος

Το Συμβούλιο του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών αποτελείται από το σύνολο των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και τέσσερις εκπροσώπους των φοιτητών/φοιτητριών. Συζητά και αποφασίζει για ακαδημαϊκά προγράμματα, φοιτητικά θέματα, θέματα ακαδημαϊκού προσωπικού και άλλα διοικητικά θέματα. Το Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά, συνήθως μία φορά το μήνα, αλλά πάντως όχι λιγότερες από δύο φορές σε κάθε εξάμηνο. Η Γραμματεία του τμήματος τηρεί και αρχειοθετεί τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Συμβουλίου.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στέλλα Αχιλλέως, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρία Μαργαρώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

ΜΕΛΗ

Σπύρος Αρμοστής, Λέκτορας

Εύη Βαρσαμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βάσω Γιαννακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Κωνσταντίνος Κρίτσης, Λέκτορας

Αντώνης Μπαλασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναστασία Νικολοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Φοίβος Ε. Παναγιωτίδης, Καθηγητής

Γεώργιος Φλώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Kleanthes K. Grohmann,  Καθηγητής

Sviatlana Karpava, Λέκτορας

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ιάκωβος Δημητρίου

Άντρια Μιχαήλ

Παναγιώτα Νεοφύτου

Άντρεα Νικολάου