Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών είναι ουσιαστικά ένα από τα παλαιότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αρχικά, οι Αγγλικές Σπουδές αποτελούσαν ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του τότε Τμήματος Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, το οποίο δέχτηκε για πρώτη χρονιά φοιτητές και φοιτήτριες το 1992. Το Τμήμα εκείνο ανήκε στην τότε Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 1989 ως μια από τις πρώτες Σχολές του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Κύπρου. Πολύ σύντομα, ο τομέας Αγγλικών Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών ξεκίνησε να προσφέρει Μάστερ στη Λογοτεχνία και Μάστερ στη Γλωσσολογία, εκτός από το προπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία.
 
Το 2004, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προέβη σε ριζική αναδιάρθρωση Σχολών και Τμημάτων. Ιδρύεται η αυτόνομη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών με τρία Τμήματα και ένα Κέντρο Γλωσσών και ξεκινά τη λειτουργία του το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών με δύο κύριες κατευθύνσεις, την αγγλόφωνη λογοτεχνία και τη γλωσσολογία. Το νέο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών συνέχισε να διαγράφει μια εξαιρετική ερευνητική και διδακτική πορεία, που αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, με την έναρξη λειτουργίας νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων (Μάστερ στη Διερμηνεία Συνεδρίων το 2004, Μάστερ στη Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας το 2009), την ίδρυση του επιστημονικού περιοδικού Biolinguistics το 2007, την αναγόρευση σημαντικών προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας σε επίτιμους διδάκτορες της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με πρωτοβουλία του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών (αναγόρευση του Noam Chomsky το 2006, αναγόρευση της Julia Kristeva to 2007), την προσέλκυση σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων και τη συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες (βλ. περισσότερα εδώ), καθώς και τη λειτουργία δευτερεύοντος προγράμματος στις Αμερικανικές Σπουδές και διατμηματικού δευτερεύοντος προγράμματος στις Σπουδές Φύλου το 2009.
 
Η αύξηση των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, αλλά και η ανάγκη ανταπόκρισης στα ενδιαφέροντα των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος οδήγησαν το 2010 στην αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος με τρείς, πλέον, κατευθύνσεις: Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, και Μεταφραστικές Σπουδές. Σήμερα, το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ ή/και Διδακτορικού σε όλες τις κατευθύνσεις, και εμφανίζει συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.
 
Η πρόσφατη διεθνής αξιολόγηση του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών το 2014 επιβεβαίωσε τις προσπάθειες που καταβάλει ολόκληρο το προσωπικό του Τμήματος για διδακτική, ερευνητική και διοικητική αριστεία.