Νέφη Χριστοδουλίδη από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, που απεβίωσε το 2011

και

Παύλος Παύλου, Αναπληρωτή Καθηγητή, που απεβίωσε το 2010