Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διεθνοποίηση του, μέσω:

  • Συμφωνιών ERASMUS
  • Συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού που προσφέρουν Θερινά Σχολεία και σεμινάρια στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος:

     

  • Προσφοράς μαθημάτων στο Δίκτυο YUFE

  • Συμμετοχής στο iie-Scholar Rescue Fund