Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών είναι ένα από τα παλαιότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι Αγγλικές Σπουδές ήταν ένα από τα αντικείμενα διδασκαλίας στο πρώην Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, το οποίο είχε δεχτεί φοιτητές/τριες για πρώτη φορά το 1992. Το Τμήμα εκείνο αποτελούσε μέρος της τότε Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, που ήταν μια από τις πρώτες Σχολές του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Κύπρου (1985). Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο τότε Τομέας Αγγλικών Σπουδών άρχισε να προσφέρει Μάστερ στη Λογοτεχνία και Μάστερ στη Γλωσσολογία, πέραν από το προπτυχικό πρόγραμμα στη Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία.

Το 2004, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναδιάρθρωσε ριζικά τη δομή του. Ως αποτέλεσμα, ιδρύθηκε η νέα Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών με τρία αυτόνομα Τμήματα και ένα Κέντρο Γλωσσών. Ένα από αυτά ήταν και το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, που ξεκίνησε τη λειτουργία του με δύο κατευθύνσεις, την Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και τη Γλωσσολογία. Το νέο Τμήμα συνεχίζει την εξαιρετική παράδοσή του στη διδασκαλία και την έρευνα, όπως αποδεικνύεται από πολυάριθμα επιτεύγματα: Νέο πρόγραμμα Μάστερ στη Διερμηνεία Συνεδρίων (2004), νέο πρόγραμμα Μάστερ στη Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (2009), ίδρυση του επιστημονικού περιοδικού Biolinguistics (2007), απονομή τιμητικών διδακτορικών τίτλων σε σημαίνουσες προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας μετά από πρόταση του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών (στον Noam Chomsky το 2006, στην Julia Kristeva το 2007), προσέλκυση χρηματοδότησης και συμμετοχή σε υψηλού επιπέδου διεθνή ερευνητικά προγράμματα (δείτε περισσσότερα εδώ), και, εξίσου σημαντικό, εκκίνηση λειτουργίας δευτερεύοντος προγράμματος στις Αμερικανικές Σπουδές και ίδρυση διατμηματικού δευτερεύοντος προγράμματος στις Σπουδές Φύλου (2009).

Οι διευρυμένες, πλέον, ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες, αλλά και η επιθυμία ανταπόκρισης στις νέες ανάγκες των φοιτητών/τριών, οδήγησαν το Τμήμα στην αναδιάρθρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του το 2010, με προσφορά τριών κατευθύνσεων: Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, και Μεταφραστικές Σπουδές. Σήμερα, το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλες τις κατευθύνσεις και δέχεται έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό φοιτητών/τριών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η αξιολόγηση του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών από ανεξάρτητη διεθνή επιτροπή το 2014 και η πρόσφατη πιστοποίηση του από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ) το 2021 επιβεβαίωσαν τις προσπάθειες που καταβάλει όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος για αριστεία στη διδασκαλία, την έρευνα και τη διοίκηση.