Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών παρακολουθεί την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του και διατηρεί επαφή μαζί τους μέσω συνεργασίας με το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.