Όλα τα μαθήματα στα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη σελίδα στα Αγγλικά.