Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου εδώ, και το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμήνου εδώ.