Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος (Ανάδοχος Φορέας)

  • Λεωνίδας Κυριακίδης - Συντονιστής Έργου
  • Μαριάννα Κ. Παπαστεφάνου
  • Δημήτρης Δημητρίου
  • Εύη Χαραλάμπους