Παρουσίαση άρθρου στο Συνέδριο American Educational Research Association (AERA), "Education and Poverty: Theory, Research, Policy and Praxi", April 27 – May 1, 2013, San Francisco, California
 
Παρουσίαση άρθρου στο 15th Biennal Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI), "Responsible Teaching and Sustainable Learning", August 27 – 31, 2013, Technische Universität München (TUM), Munich, Germany.
 
Παρουσίαση άρθρου στο Συνέδριο American Educational Research Association (AERA), "The Power of Education Research for Innovation in Practice and Policy", April 3 –7,2014, Philadelphia, Pennsylvania
 
Παρουσίαση άρθρου 1 στο 4th Meeting of the EARLI SIG Educational Effectiveness, "Marrying rigour and relevance: Towards effective education for all", 27-29 August, 2014, University of Southampton, UK
 
Παρουσίαση άρθρου 2 στο 4th Meeting of the EARLI SIG Educational Effectiveness, "Marrying rigour and relevance: Towards effective education for all", 27-29 August, 2014, University of Southampton, UK