Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος (Ανάδοχος Φορέας)

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος

  • Αθηνά Μιχαηλίδου
  • Αλεξάνδρα Πετρίδου

University of Oxford, UK

  • Pam Sammons

University of Groningen, the Netherlands

  • Bert P.M. Creemers
  • M.P.C. (Greetje) van der Werf

Cyprus International Institute of Management (CIIM), Κύπρος

  • Παναγιώτης Αντωνίου
  • Μαργαρίτα Χριστοφορίδου
  • Παναγιώτης Περσιάνης