Εκ μέρους όλων των μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας για την Προώθηση της Ποιότητας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστοσελίδα μας.

Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί τρία χρόνια και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και σε αυτό λαμβάνουν μέρος τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ολλανδία και Αγγλία).

Η δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία μεγιστοποιούν τη μαθησιακή πρόοδο των μαθητών στο σύνολο τους (ποιότητα) και ταυτόχρονα παρέχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (ισότητα) αποτελεί πάγιο αίτημα στο χώρο της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής διεθνώς. Παρά τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται στον τομέα της παροχής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, δεν έχει διεξαχθεί καμία έρευνα για τον εντοπισμό παραγόντων που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με την ισότητα.

Tο πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην παραγωγή νέας γνώσης που θα αφορά στη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας σε σχέση με την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Επίσης, επιδιώκει την ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής που να στηρίζεται στη λογική της θεωρητικής θεμελίωσης και εμπειρικής τεκμηρίωσης σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας με τη χρήση προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη συστηματικής πολιτικής σε θέματα που αφορούν στην παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών βοηθά την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας που με τη σειρά της συμβάλλει στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου όλων των κοινωνικών ομάδων.

Σημαντικός, επίσης, στόχος του προγράμματος είναι η προσπάθεια διασαφήνισης των δύο διαστάσεων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και ο εντοπισμός των παραγόντων που ερμηνεύουν αποκλίσεις στην αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και σχολείων σε σχέση και με τις δύο διαστάσεις (ποιότητα και ισότητα). Αυτό αναμένεται ότι θα διευρύνει το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και θα συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης όσον αφορά την κατανόηση, ερμηνεία και μοντελοποίηση της αποτελεσματικότητας.

Η ιστοσελίδα μας θα ανανεώνεται συνεχώς και όποιος ενδιαφέρεται έχει την ευκαιρία να ενημερώνεται για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος σε κάθε φάση διεξαγωγής του.

Σας καλώ να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για μια περιεκτική επισκόπηση των δραστηριοτήτων του προγράμματός μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ο συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος

Δρ. Λεωνίδας Κυριακίδης

Καθηγητής Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής