Η πρόσβαση στο περιοδικό είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου και της ηλεκτρονικής βάσης οικονομικών δεδομένων IDEAS/RePEc: