Η Ανασκόπηση της Κυπριακής Οικονομικής Πολιτικής δημοσιεύεται δύο φορές τον χρόνο από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Ανασκόπηση δημοσιεύει εργασίες που παράγονται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, αλλά επίσης χαιρετίζει τις υποβολές από άτομα που δεν σχετίζονται με το Κέντρο. Η θεματολογία του περιοδικού διεκπεραιώνεται εν μέσω μιας γρήγορης, αλλά αυστηρής, διαδικασίας διαιτησίας.

Στόχος της Ανασκόπησης είναι η δημοσίευση εργασιών υψηλής ποιότητας για ευρωπαϊκά και παγκόσμια οικονομικά ζητήματα που ενδιαφέρουν την Κύπρο, που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό πολιτικών και επαγγελματιών. Πρόθεση είναι να παρασχεθεί ένα φόρουμ για συζήτηση επίκαιρων πολιτικών, βασισμένο σε πρωτότυπη και σε βάθος ανάλυση. Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι αυστηρά προσανατολισμένες στην πολιτική, μη τεχνικές, και προσβάσιμες στην ευρύτερη κοινότητα των οικονομολόγων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το περιοδικό καλωσορίζει επίσης εξωτερικά σχόλια, κριτικές, και ενδιαφέρουσες εφαρμογές δημοσιευμένων εργασιών.