Καλωσορίσατε στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών!

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ), το οποίο ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Κέντρο στοχεύει σε υψηλής ποιότητας έρευνα στα οικονομικά και ιδιαίτερα στην έρευνα προσανατολισμένη στην οικονομική πολιτική που σχετίζεται με την Κύπρο και την Ευρώπη. Η έρευνα στο ΚΟΕ στοχεύει επίσης σε αποτελέσματα υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών με ευρύ διεθνές ενδιαφέρον.

Απώτερος στόχος του ΚΟΕ είναι να συμβάλει στη συζήτηση για τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής στην Κύπρο με τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ενδελεχή επιστημονική μελέτη και τεκμηριώνονται με εμπειρική ανάλυση. Για το σκοπό αυτό δημοσιεύει Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής τα αποτελέσματα των οποίων περιγράφονται στο εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο 'Οικονομική Έρευνα'. Επίσης, δημοσιεύει σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση ή περιοδικά διάφορα δελτία που περιγράφουν και αναλύουν την κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας, όπως 'Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας' και 'Οικονομικές Προοπτικές', 'Ανάλυση Παραγωγικότητας', 'Σχόλιο Οικονομικής Πολιτικής', και ο 'Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου'. Το αγγλόγλωσσο περιοδικό Cyprus Economic Policy Review που εκδίδει το ΚΟΕ κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο, και στοχεύει στη δημοσίευση άρθρων υψηλής ποιότητας με συμπεράσματα πολιτικής Κυπριακού και ευρύτερου ενδιαφέροντος.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την Κυπριακή οικονομία, το οποίο έχει ανατεθεί στο ΚΟΕ από το Υπουργείο Οικονομικών, και αφορά την μεταρρύθμιση της φορολογίας στην Κύπρο.

Κύριες Δημοσιεύσεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών

Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας

Ανασκόπηση της Κυπριακής Οικονομικής Πολιτικής

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου

Δείκτης Αβεβαιότητας για την Οικονομική Πολιτική (EPU) της Κύπρου

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου (28/02/2024)