Διευθύντρια:

Έλενα Ανδρέου
PhD, University of Manchester
Καθηγήτρια Οικονομετρίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βοηθός Διευθύντρια:

Νικολέττα Πασιουρτίδου
PhD, University of Southampton

Ειδικοί Επιστήμονες (Έρευνας):

Κυριάκος Βιτάλης
PhD in Physics, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γεώργιος Βουχάρας
PhD in Economics, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαρία Δημητριάδου
MSc in Economic Analysis, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναστασία Δημισκή
PhD in Economics, University of Guelph

Νίκη Δημοσθένους
MSc in Financial Risk Management, University of Glasgow

Νεοφύτα Έμπορα
PhD in Economics, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θεοφιλία Καουρμά
PhD in Finance, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βασιλική Μποζάνη
PhD in Economics, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στυλιανός Σακκάς
PhD in Economics, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιώργος Συρίχας
PhD in Economics, University of Essex 

Παρασκευή Τζίκα
PhD in Economics, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαγδαληνή Τοφινή
MSc in Financial Economics, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαριάννα Χαραλάμπους
MSc in Finance, Πανεπιστήμιο Κύπρου