Το «Σχόλιο Οικονομικής Πολιτικής» κυκλοφορεί σποραδικά και έχει ως κύριο στόχο τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας που διεξάγεται στο ΚΟΕ σε θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα.  Τα Σχόλια έχουν αποδειχθεί ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος παρέμβασης του ΚΟΕ σε τρέχοντα ζητήματα της Κυπριακής οικονομίας.