Μάριος Κληρίδης
Οικονομολόγος
Πρώην Διευθυντής Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Γιώργος Κυριάκου
Διευθυντής
Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνών
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Καθηγητής Μιχαήλ Σ. Μιχαήλ
Τμήμα Οικονομικών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γιώργος Παντελής - Πρόεδρος
Γενικός Διευθυντής
Υπουργείο Οικονομικών

Καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου
Διευθύντρια ΚΟΕ
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γιάννης Τιρκίδης
Ανώτερος Οικονομολόγος
Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου