Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών παρέχει υψηλής ποιότητας αναλύσεις σχετικές με την οικονομία της Κύπρου χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρική γνώση που κατέχει το Κέντρο αναφορικά με την τοπική οικονομία. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΟΕ χωρίζονται σε τρείς τομείς, συμπεριλαμβανομένων του τομέα Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Ευημερίας, Μακροοικονομικών Προβλέψεων και Ανάλυσης, και του τομέα Απασχόλησης. Τα ερευνητικά αποτελέσματα των τομέων αυτών απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς, ερευνητές, και τους ασκούντες οικονομική πολιτική και δημοσιεύονται στη σειρά Δοκιμίων Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης του ΚΟΕ, μεταξύ άλλων.

Δοκίμια του Τμήματος Οικονομικών

Σύνδεση με τα δοκίμια εργασίας (working papers) του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.