Εκτύπωση
 

 

11-17 Charalambous S. and S. Clerides, "Fuel price pass-through in Cyprus", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
10-17 Giannakis E. and Th. P. Mamuneas, "Sectoral linkages and economic crisis: An input-output analysis of the Cypriot economy", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
09-17 Koutsampelas Chr., "Non-standard employment in Cyprus: Trends and policy responses" [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
08-17 Andreou E. and A. Kourtellos, "Scoring rules for simple forecasting models: The case of Cyprus GDP and its sectors", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
07-17 Eliophotou M., S N. Andreou and E. Markadjis, "The expectations of prospective students regarding the economic returns to higher education: evidence from Cyprus", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
06-17 Zachariadis Th., A. Michopoulos, Y. Vougiouklakis, B. Struss, K. Piripitsi and Chr. Ellinopoulos, "In-depth assessment of the energy efficiency potential in Cyprus" [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
05-17 Koutsampelas Chr. and P. Pashardes, "Social Protection in Cyprus: Overview and challenges", [Abstract], [Περίληψη στα Ελληνικά].
04-17 Mamuneas Th. and E. Ketteni, "Rates of return to public infrastructure", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
03-17 Pashourtidou N., Chr. Papamichael and Ch. Karagiannakis, "Forecasting economic activity in sectors of the Cypriot economy", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
02-17 Ketteni E., Th. Mamuneas and P. Pashardes, "Factors affecting the productivity of european economies" [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
01-17 Savva S. Chr. and N. A. Michail, "Modelling house price volatility states in Cyprus with switching ARCH models" [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].