Εκτύπωση
 
 
 
 
07-19 Andreou Chr., E. Andreou, St. Michael and G. Syrichas, "The Shadow Economy in Cyprus: Evidence from the Electricity Consumption and Currency Demands Methods", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].

06-19 Papadopoulos G., "Probing the mechanism: lending rate setting in a data-driven agent-based model", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].

05-19 Kourtellos A. and K. Petrou, "Trends and disparities in economic inequality in Cyprus and the EU", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].

04-19 Adamou A. and S. Clerides, "The evolution of car ownership in Cyprus", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
 
03-19 Michail A. N. and Chr. S. Savva, "What determines bank lending standards in Cyprus?", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].

02-19 Sotiriou Chr. and Th. Zachariadis, "Optimal Timing of Greenhouse Gas Emissions Abatement in Europe", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].

01-19 Andreou S. and N. Pashourtidou, "Residential property price indices using asking prices: the case of Cyprus", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].