05-20


04-20

03-20

02-20

01-20


Ζachariadis Th., E. Giannakis, C. Taliotis, M. Karmellos, N. Fylaktos, M. Howells, W. Blyth and St. Hallegatte, "Building Back Better" in Practice: A Science-Policy Framework for a Green Economic Recovery After COVID-19, [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
   

 

Αρχείο Παλαιότερων Εκδόσεων

 

Δοκίμια του Τμήματος Οικονομικών

Σύνδεση με τα δοκίμια εργασίας (working papers) του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.