Εκτύπωση
10-13 Koutsampelas Chr., A. Polycarpou and P. Pashardes, "Child Poverty, Family Policies and the Effect of Economic Crisis", [Abstract]  [Περίληψη στα Ελληνικά].
09-13 Pashourtidou N. and Chr. S. Savva, "Effects of bail-in on macroeconomic indicators: the case of Cyprus", [Abstract]  [Περίληψη στα Ελληνικά].
08-13 Mamuneas Th., E. Ketteni and Ch. Karagiannakis, "Productivity in Cyprus", [Abstract]  [Περίληψη στα Ελληνικά].
07-13 Pashardes P. and N. Pashourtidou, "Output loss from the banking crisis in Cyprus", [Abstract]  [Περίληψη στα Ελληνικά].
06-13 Zoumides Chr. and Th. Zachariadis, "Development and application of an agro-economic model for optimal allocation of water resources for agriculture in Cyprus", [Abstract]  [Περίληψη στα Ελληνικά].
05-13 Andreou A., N. Pashourtidou and Chr. Papamichael, "An Evaluation of Business Survey Data for Cyprus", [Abstract]  [Περίληψη στα Ελληνικά].
04-13 Adamou Ad. and S. Clerides, "Tax Reform in the Cypriot Road Transport Sector", [Abstract]  [Περίληψη στα Ελληνικά].
03-13 Koutsampelas Chr. and A. Polycarpou, "The distributional consequences of the Cypriot crisis", [Abstract]  [Περίληψη στα Ελληνικά].
02-13 Pashardes P., N. Pashourtidou and Th. Zachariadis, "Estimating welfare aspects of changes in energy prices from preference hetereogeneity", [Abstract]  [Περίληψη στα Ελληνικά].
01-13 Ketteni E., Th. Mamuneas and Th. Zachariadis, "The Effect of EU Energy and Climate Policies on the Production Sectors of the Economy of Cyprus - Final Results", [Abstract]  [Περίληψη στα Ελληνικά].

 

Αρχείο Παλαιότερων Εκδόσεων