Εκτύπωση

     

 

11-14 Papamichael Chr. and N. Pashourtidou, "Forecasting Cyprus GDP and its demand components: Applications of dynamic factor models", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
10-14 Mamuneas Th. and E. Ketteni, "Multilateral Comparisons of Productivity among European Countries", [Abstract],[Περίληψη στα Ελληνικά].
09-14 Theodorou M., "Testing the waters for GeSY: Patients' opinion of cost-sharing arrangements in the public health care system in Cyprus", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
08-14 Clerides S., "The Collapse of the Cypriot Banking System: A Bird's Eye View", [Abstract][Περίληψη στα Ελληνικά].
07-14 Andreou E. and A. Kourtellos, "The State of Cyprus Macroeconomic Forecasting", [Abstract][Περίληψη στα Ελληνικά]
06-14 Papamichael Chr., N. Pashourtidou and A. Kourtellos, "Forecasting Cyprus GDP and its demand components: Single equation models and forecast combinations", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
05-14 Karagiannakis Ch., E. Ketteni, Th. Mamuneas and P. Pashardes, "Public vs Private: Electricity and Telecommunications in Europe", [Abstract], [Περίληψη στα Ελληνικά].
04-14 Glushenkova M. and M. Zachariadis, "Cypriot LOP Deviations Before and After the EURO"[Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
03-14 Zachariadis Th., "The Effect of Energy Efficiency Policies on the Medium-Term Energy Outlook of Cyprus", [Abstract][Περίληψη στα Ελληνικά].
02-14 Andreou S., Chr. Koutsampelas and P. Pashardes, "Estimating the Value and distributional Effects of Free State Schooling"[Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
01-14 Pashourtidou N., Chr S. Savva and N. Syrichas, "The Effects of Fiscal Consolidation on Macroeconomic Indicators in Cyprus: A FAVAR Approach", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].