Εκτύπωση

   

 

10-15 Polycarpou A., "Methodologies for estimating the output GAP with an application to Cyprus", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
09-15 Ketteni E. and Th. Mamuneas, "Comparisons of Productivity among European Sectors and Cyprus: The Case of Tourism Sector", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
08-15 Clerides S. and Ch. Karagiannakis, "Recent trends in the Cypriot electronic communications sector", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
07-15 Koutsampelas Chr., S. Andreou and P. Tsakloglou, "The progressivity of public education in Greece in the era of depression", [Abstract], [Περίληψη στα Ελληνικά].
06-15 Kourtellos A. and K. Petrou, "Preferences for Redistribution in Cyprus", [Abstract], [Περίληψη στα Ελληνικά].
05-15 Charalambous A., "The Cyprus Adjustment Programme - Necessity or Wrong Medicine", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
04-15 Zachariadis Th., "How can Cyprus meet its energy and climate policy commitments?  The importanc of a carbon Tax", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
03-15 Karagiannakis Ch., P. Pashardes, N. Pashourtidou and S. Andreou, "The CypERC property price index: Data and estimation methods", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
02-15 Savva S. Chr., "House Price Dynamics and the Reaction to Macroeconomic Changes: The Case of Cyprus", [Abstract], [Περίληψη στα Ελληνικά].
01-15 Pashourtidou N. and Chr. S. Savva, "Persistence and Sources of shocks in the Cypriot Economy: A Multi-sectoral Model", [Abstract], [Περίληψη στα Ελληνικά].