Εκτύπωση

   

 

09-16 Eliophotou M. and N. Pashourtidou, "Low Sociοeconomic Status Students in Higher Education: Entry, Academic Attainment and Earnings Expectations" [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
08-16 Theodotou St. and S. Clerides, "Integrating and Assessing Economic Evidence under Cyprus Competition Law: Case Comment on the Cyprus Commission for the Protection of Competition Decision No. 42/2014" [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
07-16 Zachariadis Th., "Proposal for a Green Tax Reform in Cyprus" [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
06-16 Savva S. Chr., "Factors Affecting Housing Prices: International Evidence" [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
05-16 Papamichael Chr. and N. Pashourtidou, "The role of survey data in the construction of short-term GDP growth forecasts", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
04-16 Karagiannakis Ch., P. Pashardes, N. Pashourtidou and S. Andreou, "The CypERC property price index: Data and estimation methods", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
03-16 Michail A. N. and M. C. Polemidiotis, "Estimates of Public, Housing and Other Private Sectors Net Capital Stocks for the Cyprus Economy: 1995Q1-2015Q4", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
02-16 Polycarpou A., "The Output Gap in Cyprus and EU-28", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].
01-16 Koutsampelas Chr., "The Cypriot GMI scheme and comparisons with other European countries", [Abstract] [Περίληψη στα Ελληνικά].