Το ΚΟΕ έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας (© IMD World Competitiveness Center www.imd.org/wcc) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων IMD στη Λωζάνη της Ελβετίας. Το IMD εκδίδει σε ετήσια βάση το IMD World Competitiveness Yearbook, το οποίο αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, κυρίως των μεγαλύτερων και περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών. Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αποτελούν τους συνεργαζόμενους φορείς του IMD World Competitiveness Center που συμβάλλουν στη συλλογή των δεδομένων για την Κύπρο.

 
Ανταγωνιστικότητα Κυπριακής Οικονομίας 2020

Η Κύπρος κατατάσσεται 30η σε όρους ανταγωνιστικότητας, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 11 θέσεων σε σχέση με το 2019 και τη μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξη το 2020 ανάμεσα στις 63 υπό αξιολόγηση χώρες. Η θέση της Κύπρου βελτιώθηκε και στις τέσσερις κατηγορίες που συνθέτουν τη γενική κατάταξη, με ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση στις κατηγορίες της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και της αποδοτικότητας του κράτους, καθώς και στη γενική οικονομική επίδοση.  Διαβάστε περισσότερα