Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας (PhD / Master’s) με ειδίκευση στα Οικονομικά/ Οικονομετρία/ και άλλους συναφείς τομείς.  Επίσης, για Special Scientist – Research Fellow (PhD) με ειδίκευση σε Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Modelling.  Οι λεπτομέρειες των θέσεων αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main.