Πληροφορίες Έργου

Η τελευταία ευρεία φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο έγινε το 2002 λόγω της ανάγκης για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έκτοτε το διεθνές και εγχώριο περιβάλλον έχει μεταβληθεί άρδην και απαιτείται ένας ολοκληρωμένος φορολογικός μετασχηματισμός που να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις της κυπριακής οικονομίας.

Συνοπτικά, ο σκοπός του έργου «Ολοκληρωμένος Φορολογικός Μετασχηματισμός» είναι παρουσίαση εισηγήσεων για τη δημιουργία ενός νέου φορολογικού συστήματος το οποίο θα έχει θετικές επιδράσεις στην οικονομική μεγέθυνση, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, τη δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο Μακροχρόνιας Στρατηγικής Ανάπτυξης της Κύπρου.

Επιπλέον, στη όλη διαδικασία θα προσμετρώνται και οι δυνητικές επιδράσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης, μεταξύ άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της, στις εισοδηματικές ανισότητες, και στη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

Το έργο έχει ανατεθεί στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΟΕ). Το ΚΟΕ είναι ένα ανεξάρτητο Κέντρο Οικονομικών εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που ασχολείται με θέματα οικονομικής πολιτικής που αφορούν την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζεται με διεθνείς φορείς. Διαθέτει την επιστημονική γνώση και εμπειρία και συνδυάζει μια πολυσύνθετη ομάδα από ακαδημαϊκό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εμπειρογνώμονες στο ΚΟΕ, καθώς και ένα δίκτυο από συνεργάτες και οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, έχει την απαραίτητη εμπειρία, αφού έχει αναλάβει μεγάλα έργα για το κράτος καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση – ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η μελέτη αντικτύπου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο.

Διαβούλευση με Φορείς

Στην όλη διαδικασία, θα γίνεται διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως επίσης και με τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις εισηγήσεις τους σχετικά με τον φορολογικό μετασχηματισμό στο email [email protected].