Εnglish text follows 

Το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων εκπροσωπεί το έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, λειτουργώντας ως σημείο επαφής για τους Λειτουργούς του Τύπου και άλλους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Το προσωπικό του Γραφείου είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της εικόνας του οργανισμού, την εξασφάλιση δημοσιότητας και τη διάδοση σημαντικών πληροφοριών στους Λειτουργούς του Τύπου ή σε άλλους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας επικοινωνιών εντός και εκτός ενός οργανισμού. Επιπρόσθετα, διασφαλίζει ότι ο οργανισμός επικοινωνεί συνεπή μηνύματα σε όλα τα διαφορετικά ακροατήριά του, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και υποψηφίων φοιτητών, των εργαζομένων, των ενδιαφερόμενων μερών, των προμηθευτών, των δωρητών/ χορηγών και των μέσων ενημέρωσης.

Ανάμεσα στις δράσεις του Γραφείου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, η υλοποίηση επικοινωνιακών και διαφημιστικών έργων, η παραγωγή επικοινωνιακού υλικού και η διαχείριση των πανεπιστημιακών προϊόντων.

 

 

The Press and Media Relations Office represents the work of the University of Cyprus, acting as the point of contact for members of the press and other media representatives.

The Officers are responsible for maintaining the image of the organization, gaining publicity and disseminating information to members of the press or other media representatives. The Press and Media Relations Officers are responsible for planning and implementing communications inside and outside an organization. They ensure that the organization communicates consistent messages to all its different audiences, including students and prospects, employees, stakeholders, suppliers, donors/sponsors and the media.

Among the Office's actions are included, among others, the organization of events, the implementation of communication and advertising campaigns, the production of communication material and the management of university memorabilia.
 

 
 
Το Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως κύρια αποστολή του να υλοποιεί δράσεις με την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη εφαρμογή και επαγγελματική προώθησή τους στο ευρύ κοινό. Κάθε χρόνο το Γραφείο οργανώνει και πραγματοποιεί, κυρίως στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου μεγάλο αριθμό επίσημων τελετών, εκδηλώσεων, επιστημονικών και πολιτιστικών, είτε με μοναδική ευθύνη οργάνωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, είτε σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό https://www.ucy.ac.cy/events/el/official-events/diafores-ekdiloseis/ekdiloseis-2022. Έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων κατά τη λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και τον προγραμματισμό, την οργάνωση διαφόρων γεγονότων και την προβολή τους στα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ, αλλά και την προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής, κοινωνικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος στη δημοσιότητα μέσα από τις όποιες δράσεις αναλαμβάνει.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο είναι υπεύθυνο για όλες τις κατ’ εξοχήν επίσημες Τελετές του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως: Μεταβίβαση Εξουσίας των Πρυτανικών Αρχών, Αποφοιτήσεις Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, Αναγορεύσεις Επίτιμων Διδακτόρων, Καταθέσεις Θεμέλιων Λίθων και Εγκαινίων Κτηριακών Εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη, Καλωσόρισμα Νεοεισερχομένων φοιτητών/τριών, Απόδοση τιμής σε νεοεισερχόμενα μέλη και αφυπηρετήσαντες ακαδημαϊκούς και διοικητικό προσωπικό. Επίσης το Γραφείο αναλαμβάνει ευρύ φάσμα εκδηλώσεων όπως: Γιορτή Γραμμάτων, Εορτασμός Εθνικών Επετείων, Διαλέξεις, Απονομές Βραβείων και Διαλόγων μεταξύ των υποψηφίων για τις Πρυτανικές Εκλογές. Επιπρόσθετα, το Γραφείο σχεδιάζει και υλοποιεί όλο τον προγραμματισμό των διαλέξεων του θεσμού των Ελεύθερων Πανεπιστημίων παγκύπρια Ελεύθερα Πανεπιστήμια ( ucy.ac.cy )  , ανοικτές στο κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για σφαιρική ενημέρωση σε ποικίλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα το Γραφείο έχει δική του πανεπιστημιακή εκπομπή με τίτλο «Λόγος και Αντίλογος», η οποία μεταδίδεται παγκυπρια από το ΡΙΚ https://www.ucy.ac.cy/el/logos

Το δίκτυο συνεργασιών του Γραφείου εφάπτεται τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα, ενώ μερικές από τις πολλές συνέργειες που διατηρεί, αφορούν τις ξένες διπλωματικές αποστολές στην Κύπρο, το Προεδρικό Μέγαρο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα Υπουργεία και τις Κρατικές Υπηρεσίες.

Τέλος, το Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Εκδηλώσεων είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο Γραφείο του Πανεπιστημίου Κύπρου που αναλαμβάνει τη φιλοξενία εγνωσμένου κύρους προσωπικοτήτων και διανοουμένων, υψηλά ιστάμενων πολιτειακών αξιωματούχων ή διπλωματών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και αντιπροσωπειών ξένων χωρών, και την διοργάνωση διαλέξεων ή ομιλιών τους στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι, Υπουργοί και Βουλευτές από την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, προσκαλούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και εμπλουτίζουν με την εμπειρογνωμοσύνη τους την κυπριακή κουλτούρα και επιστήμη.
 
Για να δείτε το μήνυμα της Επικεφαλής Γραφείου Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Τελετών πατήστε εδώ
 
For the English version of the message please press here