ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ  25ης ΜΑΡΤΙΟΥ και 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

 

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

2015

23 Μαρτίου

Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

"Οι έννοιες της Ελευθερίας"

2014

27 Μαρτίου

Παντελής Βουτουρής, Καθηγητής του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

«Δράξασθε παιδείας»

2013

26 Μαρτίου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α.

"Ο δημοκρατικός χαρακτήρας των Eπαναστάσεων του 1821 και του 1955"

2012

29 Μαρτίου

Γιώργος Καζαμίας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Από την 25η Μαρτίου 1821 στην 1η Απριλίου 1955: Οι εθνικοί αγώνες σε καιρούς κρίσης

2011

23 Μαρτίου

Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου και Δημόσιας Διοίκησης και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η Επανάσταση του 1821 και ο Κυπριακός Ελληνισμός»

2010

23 Μαρτίου

Γιώργος Γεωργής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η συμβολή της Κύπρου στην Επανάσταση του 1821

2009

26 Μαρτίου

Ιωάννης Καράκωστας,  Καθηγητής  Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών

           

«Το διαχρονικό μήνυμα των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου 1821  και 1ης Απριλίου 1955»

2008

26 Μαρτίου 

Πέτρος Παπαπολυβίου,Επίκουρος Καθηγητή Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και  Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Κύπρου

«Η Καθιέρωση του Εορτασμού της 25ης Μαρτίου στην Κύπρο, 1878-1921: επιδράσεις του ελλαδικού χώρου, κυπριακές ιδιαιτερότητες και εθνικά οράματα»

2007

28 Μαρτίου

Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης  της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ρωμαιοκρατία και Τουρκοκρατία ή Παιδεία και Αναίρεση της Ήτταςστην Ιστορία του Ελληνισμού

2006

28 Μαρτίου

Καθηγητής  Ιωάννης Ταϊφάκος,  Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Μακρυγιάννης – Κολοκοτρώνης - Σεφέρης. Όψεις και Σύνθεση της Ιστορίας των Εθνικών Αγώνων

2005

23 Μαρτίου

           

Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ποίηση και Ιστορία: οι Εθνικοί Αγώνες  ως Λόγος Οικουμενικός

2004

23 Μαρτίου       

 

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου 

Ένστικτο Ελευθερίας: Από την Εθνική    Εξέγερση στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

2003

26 Μαρτίου

Ευάγγελος Χρυσός, Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

1821-1955.  Δύο κρίσιμοι σταθμοί στην παράδοση απελευθερωτικών αγώνων των Ελλήνων

2002

26 Μαρτίου

Γιώργος Γεωργής, Επίκουρος Καθηγητής της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού  στο Τμήμα ΙΣΑ του Π.Κ.

Αναλόγως της φήμης της Νήσου… η συμβολή της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση

2001

28 Μαρτίου

Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αν. Καθηγητής Βυζαντινής και  Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Τμήμα ΙΣΑ του  Π.Κ .

Ασήκωσε, Θεέ μου, έναν άλλον Αλέξανδρον.  Ιστορία και τέχνη στην υπηρεσία του Αγώνα

2000

30 Μαρτίου

Καθ. Αντώνιος Δανασής – Αφεντάκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Το Διαχρονικό Μήνυμα των Εθνικών Επετείων

1999

23 Μαρτίου

Αν. Καθηγητής Δημήτριος Αγγελάτος, Πρόεδρος Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του  Π.Κ.

«Φιλοσοφώτερον και  σπουδαιότερον ποίησης ιστορία εστίν»: η Ελληνική επανάσταση του 1821, πεδίον δοκιμασίας του έργου του Διονυσίου Σολωμού

 

%MCEPASTEBIN%