Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης!

Στο πλαίσιο της ανάγκης για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας αλλά και της ταχείας εξυπηρέτησης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να δημιουργήσει κεντρικό Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης το οποίο θα δέχεται και θα επιχειρεί να επιλύσει τα κύρια λειτουργικά ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της κοινότητας, γρήγορα και αποτελεσματικά.