Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Στο πλαίσιο της ανάγκης για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας αλλά και της ταχείας εξυπηρέτησης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να δημιουργήσει κεντρικό Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης...περισσότερα