5 Απριλίου, 2024

5 Απριλίου, 2024

Research Associate – Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» (www.kios.ucy.ac.cy) του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Research Associate, για τον τομέα των συστημάτων […]
5 Απριλίου, 2024

Θέσεις για Data Analysts – Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» (www.kios.ucy.ac.cy) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων για Data Analysts, για πλήρη απασχόληση.
5 Απριλίου, 2024

Δύο (2) υποτροφίες διδακτορικών σπουδών – Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» (www.kios.ucy.ac.cy)  δέχεται αιτήσεις για την παροχή δύο (2) υποτροφιών διδακτορικών σπουδών πλήρους φοίτησης. Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες θα εγγραφούν είτε στο […]
5 Απριλίου, 2024

Θέσεις εργασίας στον τομέα έξυπνων συστημάτων περιβάλλοντος και υδάτων – Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» (www.kios.ucy.ac.cy) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων για πλήρη απασχόληση. Δύο (2) Software Engineers Δύο  (2) […]
5 Απριλίου, 2024

Research Engineer – Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» (www.kios.ucy.ac.cy) του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Research Engineer, για πλήρη απασχόληση. Ο επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα παρέχει […]