18 Απριλίου, 2024

18 Απριλίου, 2024

Κενή Θέση Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Εργου Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για μερική απασχόληση (120 ώρες/μήνα).